Trang chủ » Diễn đàn Danh Y » Chia sẻ »

Chia sẻ

Chưa có ảnh

2,9 tỉ lít bia một năm và bệnh xơ gan

Đấy là chưa kể đến một bộ phận không nhỏ người Việt Nam không thích uống bia do quen với đế, cuốc lủi, bàu đá… số khác không thích bia vì nặng...