Trang chủ » Diễn đàn Danh Y »

Diễn đàn Danh Y

Chưa có ảnh

HỘI CHỨNG CO GIẬT

A. Giới thiệu   Co giật là một rối loạn thần kinh thường gặp ở trẻ em, tần suất 3 - 5%. Co giật không phải là một bệnh mà chỉ là triệu chứng...