Trang chủ » Danh y xưa và nay » Câu chuyện Danh y »

Câu chuyện Danh y

Chưa có ảnh

Đích mới của cuộc hành trình

“Tôi là người may mắn…”Anh bắt đầu câu chuyện như thế. “May mắn đầu tiên là tôi được sinh ra trong một gia đình dân tộc Sán Chay ở xã Yên Ninh,...

Chưa có ảnh

Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch (1909-1968)

Bộ Trưởng Phạm Ngọc Thạch với ngành Y tế nhân dân: Nǎm 1958 khi ông trở về phụ trách ngành y tế, sức khỏe của nhân dân ta suy giảm rất nhiều, nhất là...