Trang chủ » Thực phẩm chức năng » Thông tin về thực phẩm chức năng » Thu hồi hai loại thực phẩm chức năng

Thu hồi hai loại thực phẩm chức năng

1. Kaminda, số đăng ký 4648/2009/YT-CNTC, số lô: 010510, hạn dùng: 5.2013, công ty TNHH Nhất Nhất (Hà Nội) sản xuất, do không đạt chỉ tiêu khối lượng tịnh/viên.

2. Dưỡng Can Linh, số đăng ký: 4096/11/YTCNTC, số lô: 10020711, hạn dùng: 1.2013, công ty TNHH dược phẩm và thương mại Thành Công (Bắc Giang) sản xuất, không đạt chỉ tiêu khối lượng viên.

Gửi thảo luận