Trang chủ » Danh y xưa và nay » Danh y thế giới »

Danh y thế giới

Chưa có ảnh

Tống Từ

Tống Từ, tự Huệ Phủ, người đời Tống, tỉnh Kiến Dương (nay là Phúc Kiến). Ông là nhà pháp y học trứ danh đời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của...

Chưa có ảnh

TRƯƠNG TRỌNG CẢNH

Trương Trọng Cảnh thu thập rất nhiều các bài thuốc, và viết nhiều tác phẩm nổi tiếng truyền cho đời sau , tiêu biểu là “Thương hàn tạp bệnh luận”,...

Chưa có ảnh

Thần y Biển Thước

Thần y Biển Thước Trong Sử ký Tư Mã Thiên có viết một câu chuyện xảy ra vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Một lần nọ, khi Biển Thước...