Trang chủ » Y dược học » Nghiên cứu khoa học »

Nghiên cứu khoa học

Chưa có ảnh

Tìm ra cách cắt đuôi "tinh binh"

Bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho phép di chuyển, các “tinh binh” sẽ không thể bơi lội được.Nghiên cứu này do các nhà khoa học tại Đại...

Chưa có ảnh

Tạo noãn từ tế bào gốc

Sự kiện khoa học mang tính đột phá này vừa được trình bày trên tạp chí Science của Mỹ. Mặc dù phương pháp tạo noãn từ tế bào gốc còn lâu mới được...