Trang chủ » Thực phẩm chức năng » Kiến thức về thực phẩm chức năng »

Kiến thức về thực phẩm chức năng

Chưa có ảnh

Thực phẩm chức năng là gì ?

Khái niệm thực phẩm chức năng (Functional foods) được người Nhật sử dụng đầu tiên trong những năm 1980 để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những...