Trang chủ » Diễn đàn Danh Y » Chuyện nghề »

Chuyện nghề

Chưa có ảnh

“Tâm hồn không tĩnh lặng”

Tôi với chị biết nhau có lẽ là tình cờ nhưng cũng là cái duyên của hai chị em. Cái ngày hai chị em gặp nhau, tôi vẫn còn nhớ mãi. Hôm ấy, ngày thứ ba, không...

Chưa có ảnh

TẢN MẠN CHUYỆN NGHỀ Y

Có lẽ chưa có thời buổi nào mà Ngành Y được (hay bị) lên báo  nhiều như lúc này.  Khen thì ít mà chê thì nhiều, nào là Bác sỹ tắc trách khiến...