Trang chủ » Y dược học » Nghiên cứu khoa học » Sự chèn một trình tự đích của DNA NFkB làm tăng hiệu lực của liệu pháp gen suicide trên các dòng tế bào ung thư phổi.

Sự chèn một trình tự đích của DNA NFkB làm tăng hiệu lực của liệu pháp gen suicide trên các dòng tế bào ung thư phổi.

Cramer F, Christensen CL, Poulsen TT, Badding MA, Dean DA, Poulsen HS.

Ung thư phổi hiện đang có số bệnh nhân tử vong cao nhất trên toàn cầu và liệu pháp điều trị mới là rất cần thiết. Liệu pháp gen có thể là một biện pháp điều trị đầy hứa hẹn nhưng hiện lại đang thiếu tính hiệu quả trong điều trị lâm sang, chủ yếu là do hạn chế về sự cung cấp các tế bào và DNA nhân. Các nghiên cứu hiện thời nhằm làm sáng tỏ liệu rằng có hay không khả năng để khai thác hoạt động con thoi của gen nội bào bởi hệ thống của yếu tố nhân kappa B (NFkB), được biểu hiện cao trong nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư phổi. Sự chèn một trình đích DNA (DTS) được nhận diện bởi NFkB có thể cải thiện sự cung cấp plasmid trong nhân và tăng cường hiện quả điều trị của hệ thống dùng liệu pháp gen suicide trong ung thư. Một sự tương quan rõ nét giữa số lượng vị trí bám của NFkB được cài vào và hiệu quả điều trị của hệ tống suicide đã được ghi nhận trên cả dòng ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) và không tế bào nhỏ (non-SCLC). Hiệu quả được xác định là do sự chuyển vị trí trong nhân của các plasmid mã hóa gen suicide. Kết quả cho thấy sự tăng lên đáng kể của liệu pháp gen có thể đạt được bằng việc tăng cường trao đổi nội bào của liệu pháp DNA. Đây là lần đầu tiên chúng ta biết được rằng kỹ thuật DTS có thể được áp dụng trong liệu pháp gen suicide.

Gửi thảo luận