Trang chủ » Y dược học » Nghiên cứu khoa học » Sàng lọc thuốc chống ung thư trên Drosophila với qui mô lớn

Sàng lọc thuốc chống ung thư trên Drosophila với qui mô lớn

Phát triển thuốc chống ung thư đòi hỏi một lượng chi tiêu rất lớn và mang nhiều rủi ro. Chìa khóa để xác định nhanh chóng và kinh tế của sản phẩm mới, các hợp chất sinh học, hóa học chống ung thư là việc sử dụng thích hợp trong các mô hình ung thư in vivo cho việc sàng lọc quy mô lớn. Sử dụng mô hình tạo khối u xuất phát bởi gen RAS trên Drosophila để nghiên cứu. Kết quả đã chứng minh rằng khối u phát triển quá mức có thể bị giảm bớt bằng cách cho ăn các hóa chất từ giai đoạn ấu trùng với dược chất cần thiết cho phát triển thuốc và có hiệu quả chống lại các tế bào khối u trong cơ thể người.

Tiếp đó nghiên cứu đã sử dụng bản nhựa 96 giếng thực hiện sàng lọc hóa chất quy mô lớn với các mô hình trên. Trong một sàng lọc thí điểm của 2000 hợp chất, nhóm nghiên cứu đã xác định một hợp chất tương tự glutamine (analog glutamine), Acivicin, một hóa chất được biết đến như là một chất ức chế mạnh chống lại các tế bào ung thư người và rất đặc hiệu trong việc kìm hãm hình thành khối u của ruồi giấm. Knockdown các gen đích của Acivicin bằng RNAi đã bộc lộ một loại enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp pyrimidin, CTP synthase, có thể là một mục tiêu quan trọng của Acivicin thông qua ức chế qua trung gian. Như vậy, việc sàng lọc thí điểm đã tiết lộ rằng các khối u trên Drosophila là phụ thuộc glutamine, đó là một tính năng mới nổi của nhiều bệnh ung thư của con người, và có giá trị trong việc sàng lọc thuốc. Điều này cũng có thể được điều chỉnh phù hợp để sử dụng với các mô hình bệnh khác, nhằm cung cấp cho các ứng dụng rộng rãi trong việc phát triển thuốc.

Gửi thảo luận