Trang chủ » Tủ thuốc gia đình » Thuốc sơ cấp cứu »

Thuốc sơ cấp cứu

Chưa có ảnh

Tủ thuốc sơ cứu

-Tủ thuốc sơ cứu bao gồm: - Hộp băng sơ cứu 10’s - 1 cuộn băng quấn 5cm. - 1 cuộn băng quấn 10cm. - 5 hộp băng gạc 10’s. - 1 cuộn băng keo...